Solo exhibition „Szturm Nieba”, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, „Konduktorownia”, Częstochowa, Poland